Menjawab Ministers’ Question Time di Parlimen

Ministers’ Question Time (MQT)

Hari ini saya telah menjawab soalan daripada Dato’ Dr Noraini Binti Ahmad [Parit Sulong] untuk:

menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan bagi memastikan pengurusan ruang siber negara boleh dilakukan dengan lebih berkesan sejajar dengan perkembangan drastik dunia digital yang melahirkan teknologi-teknologi baru seperti fintech, blockchain, kenderaan tanpa pemandu (autonomous vehicle) dan lain-lain lagi yang memerlukan tindakan menyeluruh untuk membendung ancaman siber yang boleh mensabotaj ekonomi negara.

[wpvideo fhPdH5Rh]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top